Dane adresowe i teleadresowe:


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.
ul. Płowiecka 8
37-700 Przemyśl

tel.: 16 670-74-02
fax: 16 670-53-84
e-mail: mpec@mpec.przemysl.pl
webwww.mpec.przemysl.pl
web BiPwww.bip.mpec.przemysl.pl

KRS:  0000127415
NIP:  795-020-07-28
REGON:  650024129
Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr rach. 35 2030 0045 1110 0000 0217 6640
Kapitał zakładowy: 5 690 000,00 PLN

Pogotowie Ciepłownicze MPEC:
Przyjmowanie zgłoszeń o awariach - całodobowo pod nr tel. 16 670-03-71 lub 993


Telefony

 Sekretariat:

16 670-74-02

 Centrala:

16 670-41-53
16 670-42-53
16 670-43-53

  Fax:

16 670-53-84


Umowy sprzedaży ciepła:

          Tomasz Szczerbowski - Kierownik Działu Umów i Rozliczeń

                                                                 tel: 16 670-41-53 wewn. 268

          Piotr Sawecki  -  tel: 16 670-42-53 wewn. 239

          Ewelin Grońska  -  tel: 16 670-42-53 wewn. 239


Faktury i rozliczenia :

          Małgorzata Panek  -  tel: 16 670-41-53 wewn. 237

          Agnieszka Majewska  -  tel: 16 670-41-53 wewn. 245


Płatności za usługi świadczone przez MPEC:

          Marta Wandasz  -  tel: 16 670-41-53 wewn. 243


Obsługa kasy: pokój nr 9 - kasa czynna w godz. 11.00 - 14.00